Μηχανήματα καθαρισμών - Εκτατικών/εντατικών εργασιών

 

Made in USA


 

DR_towbehindtrimmer_Beauty.jpg DR_trimmer_PROXL_Beauty.jpg DR_fieldbrush_proxl_beauty.jpg DR_logsplitter_beauty.jpg

 

Χορτοκοπτικά με μισινέζα (Trimmer)

 

              Ωθούμενο χορτοκοπτικό                                          Αυτοκινούμενο Χορτοκοπτικό 

                             

 

               Προδιαγραφές Trimmer                                           Οδηγίες χρήσης Trimmer

 

       

 

           Πρόσθετες αιωρούμενες λεπίδες                                        Πρόσθετος Δίσκος 

                                                                                  

                                                                    Οδηγίες χρήσης

 


 

Χορτοκοπτικά με μαχαίρι

Για βαριές εργασίες!
 
 

 Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό 12,5Hp                                 Παρελκόμενος καταστροφέας  

                                                                                              Οδηγίες χρήσης                                                                   Προδιαγραφές  

 

 

 Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό 20 Hp με πρόσθετα εξαρτήματα

                                                                           

Προδιαγραφές                                            Οδηγίες χρήσης

 

 

   Πρόσθετα εξαρτήματα - Εκχιονιστικό, Χλοοκοπτικό, κλαδοκόφτης, γκρεϊντερ

                

                                          Οδηγίες χρήσης χλοοκοπτικού πρόσθετου Deck  

 


 

Πρεμνοφάγος - Stump Grinder - καταστροφέας κορμών

 

     

 

Προδιαγραφές πρεμνοφάγου                     Οδηγίες χρήσης

 


 

Αεριστήρας εδάφους - καροτιέρα

 

        


Προδιαγραφές                                        Οδηγίες χρήσης                   

  


 

Κόφτες κορμών - υδραυλικά τσεκούρια

 

      

 

Προδιαγραφές                                          Οδηγίες χρήσης

 


 

 

  *Για οτιδήποτε έχει σχέση με ενοικιαζόμενα μηχανήματα κήπου,γηπέδα, χλοοκοπτικά μηδενικής στροφής, ποδοσφαίρου, μελέτες, κατασκευή ήπληροφορίες, τιμές,προσφορέςεπικοινωνήστε  με το τμήμα marketing της Γεωμηχανικής